Parlament

Danas u parlamentu poimenično glasanje o ustavnoj reformi

U napetoj atmosferi nastavlja se rasprava u parlamentu na nivou političkih lidera o ustavnoj reformi. Intenzivna konfrontacija Ciprasa – Micotakisa o izboru predsednika republike,...

SIRIZA i Nowa Demokracja zgodne w sześciu punktach odnośnie rewizji Konstytucji

Porozumieniem dotyczącym sześciu punktów między partiami SIRIZA i Nowa Demokracja zakończyła się pierwsza faza rewizji Konstytucji w parlamencie greckim. Decyzje dotyczące określenia artykułów Konstytucji,...

Parlament głosuje dzisiaj odnośnie ratyfikacji Umowy z Prespes

Przemówieniami przywódców partii politycznych zakończy się dzisiaj wieczorem w parlamencie debata plenarna dotycząca ratyfikacji Umowy z Prespes i odnośne głosowanie ma odbyć się w...

Danas u parlamentu glasanje za ratifikaciju Prespanskog sporazuma

Danas ulazi u finiš diskusija u parlamentu o ratifikaciji Prespanskog sporazuma. Pažnja je fokusirana na izlaganja političkih lidera. Glasanje će se održati u petak...

Rozpoczyna się debata parlamentarna na temat ratyfikacji Umowy z Prespes

W dniu dzisiejszym, na forum greckiego zgromadzenia narodowego rozpoczyna się dyskusja dotycząca ratyfikacji Umowy z Prespes, po pozytywnym zaopiniowaniu odnośnej propozycji przez Stałą Komisję...

A demarat în parlament dezbaterea Acordului de la Prespes

  A fost adus azi în parlament spre dezbatere  Acordul de la Prespes după ce a fost aprobat la comisia pentru apărare și afaceri externe...

U parlametnu započinje rasprava o ratifikaciji Prespanskog sporazuma

Danas započinje maratonsko zasedanje parlamenta, povodom Prespanskog sporazuma, koji je dobio „zeleno svetlo“ od Stalne Komisije za spoljne poslove i odbranu. Očekuje se da će...

Ostra konfrontacja z powodu incydentów podczas demonstracji przeciw Umowie z Prespes

Przewodniczący parlamentu greckiego Nikos Wucis podkreślił, że incydenty podczas demonstracji w przeciw Umowie z Prespes nie miały żadnego związku z głównymi organizatorami tego...

Započinje procedura za ratifikaciju Prespanskog sporazuma

Politički događaji u zemlji fokusirani su na Prespanski sporazum. U 17 časova zasedaće Parlamentarna stalna komisija za odbranu i spoljne poslove. Na ovom zasedanju vodiće...

Ostra konfrontacja odnośnie przyznania rządowi votum zaufania

W szczególnie ostrym tonie przebiegały wczorajsze wystąpienia przywódców greckich partii politycznych podczas pierwszego dnia debaty na plenum parlamentu na temat przyznania rządowi votum zaufania....