rewizja konstytucji

Głosowanie imienne w parlamencie dotyczące Rewizji Konstytucji

W wysokim tonie kontynuowana jest debata parlamentarna na temat rewizji Konstytucji Grecji. Wczoraj nastąpiła ostra konfrontacja między Aleksisem Ciprasem a Kiriakosem Micotakisem dotycząca sposobu...

SIRIZA i Nowa Demokracja zgodne w sześciu punktach odnośnie rewizji Konstytucji

Porozumieniem dotyczącym sześciu punktów między partiami SIRIZA i Nowa Demokracja zakończyła się pierwsza faza rewizji Konstytucji w parlamencie greckim. Decyzje dotyczące określenia artykułów Konstytucji,...

15 i 16 stycznia br debata parlamentarna na temat votum zaufania

Propozycja votum zaufania może być zaakceptowana większością głosów posłów obecnych na sali obrad, która nie może być niższa od dwóch piątych całej liczby posłów...

Do parlamentu FYROM wpłynęły propozycje dotyczące nowelizacji Konstytucji

Rada Ministrów FYROM zaakceptowała i przekazała do Parlamentu ostateczne teksty nowelizacji Konstytucji tego kraju, w oparciu o Umowę z Prespes zawartą z Grecją. Konkretnie,...

Rozpoczyna się pierwsze posiedzenie parlamentu na temat rewizji Konstytucji Grecji

Przemówieniami premiera Aleksisa Ciprasa i przywódców partii politycznych rozpocznie się dzisiaj o godzinie 11:00 debata na posiedzeniu plenarnym parlamentu greckiego, podczas pierwszego posiedzenia zgromadzenia...

Rządowa propozycja rewizji Konstytucji Grecji

Grupa robocza prawników i specjalistów nauk politycznych z wiceministrem spraw zagranicznych i specjalistą prawa konstytucyjnego Jorgosem Katrugalosem na czele przedstawiła propozycję rządu dotyczącą zmian...

Propozycja Aleksisa Ciprasa dotycząca rewizji konstytucji

Propozycję dotyczącą rewizji konstytucji na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Parlamentarnej do spraw Rewizji Konstytucji przedstawi dzisiaj premier Aleksis Cipras. W pierwszej fazie komisja zajmie się inicjatywą...