škola antičke drame

Međunarodna letnja škola antičke drame

Licej Epidaurusa je jedna međunarodna letnja škola antičke drame, koja će raditi svake godine tokom trajanja Festivala Atine i Epidaurusa, u području Antičkog pozorišta...