stopa bezrobocia

Gospodarka grecka powraca na drogę rozwoju

  Stopa wzrostu gospodarczego Grecji w 2017 roku ukształtuje się na poziomie nieco poniżej 1,5% PKB. Wynika to z badań Fundacji Badań Ekonomicznych i Przemysłowych...

MFW przewiduje przyśpieszenie wzrostu gospodarczego Grecji

Gospodarka grecka rozwija się w przyśpieszonym tempie a jednocześnie stopa bezrobocia zmniejsza się – ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swym tegorocznym raporcie World Economic...