tzoumerka

The 11th European Charter Network Meeting kicks off in Tzoumerka

The Management Authority of the National Park of Tzoumerka, Acheloos Valley, Agrafa and Meteora, organizes the 11th European Charter Network Meeting on April 9-11,...