Unia Europejska

Recesja gospodarki greckiej w wysokości 0,9% w pierwszym kwartale 2020 roku

Grecka Służba Statystyczna ELSTAT przedstawiła tymczasowe dane dotyczące rezultatów gospodarki greckiej w pierwszym kwartale br, z których wynika że recesja ukształtowała się na poziomie...

Reakcja Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej na prowokacje tureckie

Amerykański podsekretarz spraw zagranicznych Francis Fannon zaapelował o przerwanie wszelkich prowokacyjnych działań, które mogą podminować zaufanie inwestorów i polityczną stabilność w regionie, zabierając głos...

“Zielone światło” Rady Europejskiej dla programu SURE

"Zielone światło" Rady Europejskiej otrzymał program SURE, którego celem jest wsparcie zatrudnienia. W ramach wspomnianego programu będzie można przeznaczyć do 100 miliardów euro na...

Solidarność Grecji z narodem albańskim po niedawnym trzęsieniu ziemi

Rząd grecki, jak również Unia Europejska i wszystkie kraje Bałkanów, wyraziły swe poparcie dla narodu albańskiego po silnym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło Albanię w...

Porozumienie Unii Europejskiej i Chin w sprawie ochrony produktów rolnych

Ochronę na chińskim rynku stu europejskich produktów rolnych, między innymi fety, uzo, mastyksu z Chios, wina z Samos, oliwy z Sitii na Krecie...

Sankcje UE przeciw Turcji

Unia Europejska po raz pierwszy przystąpiła w praktyce do sankcji przeciw Turcji z powodu jej nielegalnej aktywności w obrębie Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Rada Spraw...

Nadszedł czas, aby UE wysłała jasny sygnał do Turcji

28 krajów członkowskich Unii Europejskiej ma wyrazić „poważne zaniepokojenie” z powodu aktywności tureckich statków poszukiwawczych we wschodniej części Morza Sródziemnego i ma zobowiązać się...

Unia Europejska ostrzega Turcję z powodu nieustannych prowokacyjnych działań na Morzu Sródziemnym

Ostrzeżenie Unii Europejskiej w kierunku Turcji z powodu jej prowokacyjnych działań w obrębie cypryjskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej powtórzyła w miniony poniedziałek najwyższa przedstawiciel...

Zadowolenie wspólnoty międzynarodowej z powodu ratyfikacji Umowy z Prespes

Wspólnota międzynarodowa przyjęła w szczególnie serdeczny sposób ratyfikację przez parlament Grecji Umowy z Prespes. Zaznaczamy, że porozumienie to wejdzie w życie, gdy zostanie zatwierdzony...

Aleksis Cipras w Brukseli na konferencji Rady Europejskiej

Premier Grecji Aleksis Cipras weźmie udział w konferencji Rady Europejskiej, która odbywa się dzisiaj i jutro w Brukseli. Podstawowe tematy dyskusji to następne, wieloletnie...