viši

Podizanje na viši stepen solventnosti grčkih obveznica

Jedan od glavnih faktora za poboljšanje kreditnog profila Grčke poslednjih godina je napredak u sprovođenju reformi na osnovu programa prilagođavanja o kome su se...