17-ta edycja Międzynarodowych Targów Książki w Salonikach odbędzie się w tym roku w formie cyfrowej, z powodu niepomyślnych warunków sanitarnych. Nastąpi to po raz pierwszy w historii tych targów i odnośna platforma internetowa będzie otwarta od dzisiaj – 19 listopada 2020 roku – do niedzieli 29 listopada 2020 roku. Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie wiele interesujących imprez. Inauguracji tegorocznych targów dokona prezydent Grecji Katerina Sakelaropulu.Dzięki dynamicznemu wsparciu greckiego świata wydawniczego, lecz także dzięki pomocy ze strony wielkich zagranicznych instytutów w naszym kraju, w tegorocznych Międzynarodowych Targach Książki w Salonikach uczestniczyć będą – za pośrednictwem internetu – liczni wybitni pisarze z Grecji i zagranicy. Od pierwszych lat swego istnienia Międzynarodowe Targi Książki w Salonikach zmierzały do stworzenia ważnego węzła wymiany kulturalnej i handlowej w zakresie światowej produkcji wydawniczej. Jest to skrzyżowanie kultur i przyciąga co roku setki profesjonalistów zajmujących się wydawaniem książek w Grecji i w przynajmniej 30 krajach. W tym roku honorowym gościem targów jest literatura niemieckojęzyczna i zostanie położony nacisk na odnośne seminaria, konferencje i warsztaty zmierzające do wymiany know how, rozbudowy sieci kontaktów i głębszej znajomości między profesjonalistami z obu krajów. Organizatorem Międzynarodowych Targów Książki w Salonikach jest Grecka Fundacja Kultury przy współpracy HELEXPO, burmistrzostwa Salonik, Związków Wydawców Greckich i niezależnych wydawców oraz przy poparciu Ministerstwa Kultury i Sportu.