Na današnjem zasedanju Evrogrupe će biti podnet na usvajanje tekst tehničkog sporazuma grčke Vlade sa kreditorima, koji je postignut u subotu. Na narednom Samitu ministara finansija Evrozone, 22. januara i nakon što u grčkom Parlamentu budu blagovremeno izglasani svi uslovi kreditora, očekuje se politički sporazum, da bi Grčka dobila narednu tranšu kredita.

Tehnički sporazum o 3. oceni grčkog finansijskog programa usklađivanja je postignut sa kreditorima unutar vremenskih okvira koje je postavila grčka Vlada.

U njegovom konačnom tekstu se predviđa, između ostalog, značajno povećanje socijalnih davanja. Ukupan budžet za porodične dodatke će dostići 910 miliona evra, odnosno biće uvećan za 260 miliona evra u odnosu na ovu godinu. Takođe je dogovorena regulativa da će, u slučaju bankrota jednog preduzeća, zaposleni biti prvi koji će dobiti finansijska sredstva, a tek potom banke. Još nije postignut dogovor oko grčkog zahteva da još godinu dana važi niži PDV na 32 ostrva severoistočnog Egeja i Dodekaneza.

prevod: Jelena Cvjetković