Dzisiaj o godzinie 15:00 rozpocznie się telekonferencja ministrów do spraw europejskich Grupy MED 7, to znaczy takich państw jak Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja, Cypr i Malta. Ze strony greckiej w telekonferencji uczestniczyć będzie wiceminister spraw zagranicznych Miltiadis Warwiciotis. 

Podczas dzisiejszej telekonferencji  zostanie przygotowana konferencja na szczycie MED 7, którą w najbliższym czasie zorganizuje Francja.  

Według komunikatu wiceministra spraw zagranicznych omawiane będą zagadnienia europejskie i plan odrodzenia Europy i wyjścia z kryzysu po pandemii koronawirusa. Ponadto jednym z tematów rozmów będzie przyszłość Europy i wiedza, jaką uzyskaliśmy w wyniku kryzysu. 

Na zakończenie dzisiejszej telekonferencji zostanie wydana wspólna deklaracja, w której zostanie podkreślona koordynacja europejska i solidarność jako najlepsza broń w walce z kryzysem. W tekście deklaracji nawiąże się także do sytuacji we wschodniej części Morza Sródziemnego.