Regionalna współpraca krajów bałkańskich i koordynacja ich przyszłych działań w kontekście stopniowego uchylenia ograniczeń, które wprowadzono z powodu pandemii koronawirusa, znajdują się w epicentrum telekonferencji, która odbędzie się dzisiaj z udziałem szefa dyplomacji greckiej Nikosa Dendiasa i jego odpowiedników z krajów bałkańskich – zarówno należących już do Unii Europejskiej jak i kandydujących do niej krajów Zachodnich Bałkanów.

Podczas dzisiejszej telekonferencji, która odbędzie się z inicjatywy Grecji i Północnej Macedonii, zostaną omówiony sposoby przeciwdziałania i minimalizacji skutków wspomnianych środków prewencyjnych, także na drodze ekonomicznego wsparcia krajów Zachodnich Bałkanów i określenia następnych środków na drodze w kierunku zniesienia ograniczeń w podróży. Ich celem będzie ponowne  uruchomienie przemysłu turystycznego w naszym regionie przy jednoczesnym zagwarantowaniu zdrowia publicznego. 

 
W telekonferencji uczestniczyć będą ministrowie spraw zagranicznych Grecji, Włoch, Bułgarii, Rumunii, Słowenii, Chorwacji i Zachodnich Bałkanów, a także komisarz Unii Europejskiej do spraw sąsiedztwa i poszerzenia UE.