W Madrycie, w Pałacu Królewskim El Prado odbywa się dzisiaj trzeci z kolei szczyt z udziałem przywódców państw i rządów krajów europejskiego Południa. Do  grupy tej należą Grecja, Cypr, Hiszpania, Francja, Włochy, Portugalia i Malta.

W programie obrad i w jego Deklaracji znajdą się takie kwestie jak przyszłość Unii Europejskiej, kryzys uchodźców, bezpieczeństwo, Brexit i przeciwdziałanie terroryzmowi w kontekście niedawnych ataków terrorystycznych w UE i poza jej granicami, wśród których ostatnie to tragedie w Sztokholmie, Sankt Petersburgu i Egipcie.

Pod wpływem dramatycznej sytuacji panującej w Syrii premier Grecji Aleksis Cipras podejmie na dzisiejszym szczycie inicjatywę zmierzającą do tego, aby europejskie kraje Południa zaproponowały bardziej aktywną interwencję Unii w tym kraju.

Czwarty z kolei szczyt europejskiego Południa ma odbyć się na wyspie Cypr.