Grčka, konkretno Atina, će biti sedište Kancelarije Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO) za kvalitet zdravstvene nege i bezbednost pacijenata.Ovo su saopštii ministar zdravstva, Vasilis Kikiljas i regionalni direktor SZO za Evropu, Hans Kluge, nakon njihovog sastanka u Kopenhagenu.
Odluka Svetske Zdravstvene Organizacije – kao što naglašava Ministarstvo zdravstva – zasniva se na nizu parametara, isticanju Grčke kao protagoniste, jer je pokazala izdržljivost u odnosu na tekuće zdravstvene izazove pandemije COVID-19, uspešnom postupanju u realizaciji zakona o pušenju, ali i posebnim karakteristikama naše zemlje (sredozemna ishrana i rekord dugovečnosti u nekim regijama), a koji mogu predstavljati odličan primer za poboljšanje života u Evropi.
Kancelarija SZO će pružati usluge za potrebe evropskih zemalja, s posebnim akcentom na ukazivanje tehničke pomoći, podrške rukovodstva u pružanju zdravstvene nege i bezbednosti pacijenata.
Cilj Hansa Klugea i Vasilisa Kikiljasa je da Kancelarija proradi tokom sledećih meseci za period od 5 godina.