Ministar finansija Hristos Staikuras je u svojim izjavama o vremenskom terminu za aktiviranje evropskog Fonda za oporavak i vladinom planu za brzi oporavak ekonomije, naveo da će isplata iz Fonda započeti od 2021., a na osnovu strateškog plana koji će saopštiti grčka vlada sredinom oktobra.
„Naš dvostruki cilj je da kratkoročno podržimo grčku ekonomiju i da na zadovoljavajućem nivou neutrališemo ekonomske i socijalne posledice zdravstvene krize, kao i da postavimo temelje za brzi i održiv oporavak grčke ekonomije“, naglasio je g. Staikuras.