Danas će grčkom Parlamentu biti podnet nacrt novog državnog Budžeta, koji predviđa stopu razvoja od 2,7% u 2017. godini.

Prema izvorima iz Ministarstva finansija, iako je nacrt novog Budžeta početno predviđao primarni suficit od 2% od BDP-a, ipak je odlučeno da se on ograniči na malo niži nivo, od 1,75%, od BDP-a, ali i  da ipak bude unutar okvira ciljeva programa ekonomske politike.

Nacrt Budžeta predviđa i dodelu sume od 670 miliona evra u svrhu takozvanog dodatka socijalne solidarnosti, finansijski slabo stojećim domaćinstvima, Dodatak socijalne solidarnosti će se od 1. januara 2017. godine proširiti na sve okruge zemlje i pokriće potrebe ukupno 267.000 siromašnih domaćinstava.

prevod: Jelena Cvjetković