Na parlamentarnom plenumu danas će se raspravljati o izveštaju specijalne komisije u vezi nemačkih ratnih reparacija.
Očekuje se da će govoriti premijer Aleksis Cipras i politički lideri. Uveče će učesnici biti pozvani da odobre zahtev o nadoknadi ratne odštete da bi vlada pristupila obraćanju nemačkoj vladi, sa zahtevom za isplatu reparacija.
Zahtevi grčke države su i dalje na snazi i nerešeni su, izjavio je predsednik parlamenta Nikos Vucis, koji je dodao da se rasprava vodi dve godine nakon objavljivanja izveštaja međupartijske komisije, jer tokom perioda memoranduma nije trebalo da se dovede u vezu dugovanje Grčke Nemačkoj u okviru programa podrške.
Takođe, Nacionalni savet za isplatu dugova Nemačke Grčkoj, u svom saopštenju traži koordiniran i suštinski zahtev i da se ne izgubi dragoceno vreme. Poziva političke partije da u svoje programe uključe neophodnost isplate nemačkih dugovanja.