Danas započinje na parlamentarnom plenumu BJRM rasprava o izmeni 4 člana u ustavu koje je podnela vlada ove zemlje, na osnovu Prespanskog sporazuma sa Grčkom, a koji su u vezi sa promenom naziva ove zemlje, uvoda u ustav, brizi države o dijaspori i poštovanju teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta zemalja koje se graniče sa BJRM.
U izmenama se između ostalog precizira da će od trenutka kada stupi na snagu promena naziva ove zemlje (Republika Severna Makedonija), „državljanstvo biti makedonsko / građanin Severne Makedonije, što ne određuje nacionalnost kojoj pripadaju građani“.
Očekuje se da će rasprava biti završena do kraja ove sedmice i da će uslediti glasanje o ustavnoj reformi i o zakonu kojim će se realizovati reforme.
Za ratifikaciju je potrebna 2/3 – ska većina (80 od 120 poslanika).