U sredu će biti podnet parlamentu konačan tekst novog budžeta, bez mere za smanjenje penzija, nakon postignutog sporazuma na tehničkom nivou na zasedanju EvroVrking Grupe, o pozitivnim merama u fiskalnim okvirima koji to dozvoljavaju.
U intervjuu Atinskoj – Makedonskoj agenciji vesti, direktor Kancelarije za državni budžet, Frangiskos Kutendakis, naglasio je da će u skladu sa prognozama za budžet za 2019., postojati mogućnost da se preduzme niz razvojnih mera, istovremeno sa merom za nesmanjivanje penzija.
Ministar rada Efi Ahcioglu izjavila je da se urušila priča ND o 4. memorandumu, i naglasila je da je sledeći cilj vlade da se ne smanji najniža neoporezivana osnovica.