Grčka delegacija na čelu sa zamenikom ministra za životnu sredinu i energetiku, Sokratisom Famelosom učestvuje na forumu visokog nivoa o Održivom razvoju (High Level Political Forum 2018/ Agenda 2030) koji se održava u sedištu OUN od 9. do 18. jula.
U ponedeljak će grčka delegacija da prikaže na plenumskom zasedanju Volontersko Nacionalno Ocenjivanje Grčke, u kome se vrši analiza rada grčke vlade u naporima za postizanja ciljeva u vezi Održivog Razvoja OUN na osnovu „Agende 2030“.
Izveštaj navodi institucionalni mehanizam koji postoji u zemlji, vladinu politiku koja je razvijena u okvirima nacionalnih prioriteta u cilju Održivog razvoja, ulogu zainteresovanih strana (lokalna samouprava, akademska i istraživačka zajednica, privatni sektor, društvo građana), osnovne načine za realizaciju i projekciju sledećih koraka koji treba da se ostvare.