Danas u 9 časova započelo je vanredno zasedanje Svetog sinoda grčke crkve. Tokom zasedanja arhiepiskop Jeronimos informisaće članove Sinoda o sadržaju i značaju sporazuma u načelu između crkve i države. Nakon toga slediće rasprava, da bi 82 arhijereja formirala stavove crkve.
9 200 sveštenika je u fazi iščekivanja, koji su intenzivno reagovali jer će na osnovu predviđenog plana biti van državnog sektora.
U naporu da se umanje reakcije, arhiepiskop je izjavio da ništa neće biti konačno odlučeno bez slaganja sveštenika i garantovao je da je cilj da svi zainteresovani mirno postupaju u korist grčkog naroda.