Janis Sturnaras, Guverner Grčke banke zauzeće viši položaj u hijerarhiji Evropske Centralne Banke. G. Sturnaras će preuzeti dužnosti Predsednika Komisije za inspekcijski nadzor (Audit Committee) Evropske Centralne Banke, nasleđujući položaj Ewalda Nowotnya, bivšeg Guvernera Osterreichische Nationalbank.
U nadležnosti Komisije za inspekcijski nadzor spada kontrola integriteta monetarno – ekonomskih podataka, poštovanje izvršnog zakona, pravilnik i kodeks ponašanja Evrosistema u odnosu na postojeće zakone, nadgledanje unutrašnje kontrole i sprovođenja kontrole.