Parlament grecki odrzucił poprawki do konstytucji, które wprowadzały rozdział prawosławnego Kościoła Grecji od państwa. Z inicjatywą rozdziału Kościoła od państwa wystąpił w 2018 roku ówczesny rząd Aleksisa Ciprasa. Jednak w głosowaniu parlamentarnym na początku br. nie uzyskała ona konstytucyjnej większości 180 głosów. W kolejnym głosowaniu, które odbyło się pod koniec listopada br, żadna z czterech poprawek dotyczących stosunków między Kościołem Prawosławnym a państwem nie uzyskała wymaganych dwóch trzecich głosów.

Grecja, której ponad 95 proc. mieszkańców wyznaje prawosławie, jest jedynym prawosławnym krajem członkowskim UE, w którym nie było rozdziału Kościoła od państwa, prawosławie zaś uznane jest za wyznanie państwowe i z tego tytułu korzysta ze szczególnego wsparcia ze strony władz.