Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM) postanowiła, że tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Muzeów odbędą się 18 maja br w formie cyfrowej.

Tegoroczne obchody tego święta odbywają się pod hasłem “Muzea dla równości : Rozmaitość i Spójność Społeczna” i Międzynarodowa Rada Muzeów akcentuje w ten sposób społeczną wartość muzeów, która wiąże się bezpośrednie z wywołaniem przeżyć o szczególnym znaczeniu dla wszystkich zwiedzających. Muzea, jako placówki z prestiżem i wyraziciele zmian społecznych i rozwoju, uwydatniają w naszych czasach swą istotną rolę, ponieważ stanowią punkt połączenia różnych wspólnot, przyczyniając się do spójności społecznej.

Grecki Oddział Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) stanowi punkt promocji inicjatyw podejmowanych przez muzea w Grecji i stanowi platformę dla akcji cyfrowych, jakie mają miejsce w ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w internecie, pod adresem :

  http://icom-greece.mini.icom.museum/agenda/