Niepokojące są nadal dane dotyczące ekspansji pandemii koronawirusa w Grecji. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zakomunikował wczoraj 233 nowe przypadki koronawirusa w Grecji. Spośród wszystkich przypadków 2.141 wiąże sią z jakąś podróżą zagraniczną a 4.779 z przypadkiem uprzednio wykrytym w Grecji.
Na oddziałach intensywnej terapii przebywa nadal 38 pacjentów o średniej wieku 68 lat. 94,7% z nich cierpi na jakąś chorobę przewlekłą lub jest w wieku powyżej 70 lat. 154 pacjentów opuściło oddziały intensywnej terapii.

W ciągu minionej doby zarejestrowano zgon dwóch osób z powodu koronawirusa i łączna liczba ofiar pandemii w Grecji to 273. Srednia wieku zmarłych z powodu koronawirusa to 78 lat i 96% z nich cierpiało na jakąś chorobę przewlekłą lub było w wieku powyżej 70 lat.