Prowokacyjna postawa Turcji znalazła się w epicentrum poniedziałkowego spotkania w Atenach premiera Grecji Kiriakosa Micotakisa z ministrem spraw zagranicznych federacji rosyjskiej Siergiejem Ławrowem.
Szef rządu greckiego powtórzył, że Grecja jest po stronie Prawa Międzynarodowego, którego wyrazem są także porozumienia o Wyłącznych Strefach Ekonomicznych zawarte z Egiptem i Włochami.
Zwracając się do Siergieja Ławrowa Kiriakos Micotakis powiedział, że pragnie poinformować go na temat działań Turcji, które pogwałcają międzynarodowy porządek prawny i podminowują pokój w wielu newralgicznych miejscach na mapie świata.
Ze swej strony Siergiej Ławrow podkreślił, że potrzebna jest jak najszybsza redukcja napięcia w naszym regionie, za pośrednictwem dialogu między dwiema stronami i zapewnił, że Moskwa jest gotowa przyczynić się do normalizacji sytuacji.