Wizyta w Hadze i spotkanie z Markiem Rutte stanowiły zakończenie pierwszej rundy podróży premiera Kiriakosa Micotakisa, której celem była zmiana jakości stosunków Grecji z Europą i odzyskanie przez nasz kraj jego wiarygodności.

Odnośnie problemu emigrantów Kiriakos Micotakis i Mark Rutte uzgodnili, że konieczne jest wprowadzenie jednolitej, europejskiej polityki azylu, szczególnie w krajach strefy Schengen. Dwie podstawowe zasady dotyczące priorytetów związanych z problemem uchodźców to solidarność i odpowiedzialność.
Premier Holandii Mark Rutte oświadczył natomiast, że jego kraj posiada znajomość wysokiej technologii w takich sferach jak energetyka, rolnictwo i produkcja żywności i pragnie pomóc Grecji w jej wysiłkach na rzecz reform i rozwoju. Wyraził także swe zaufanie do nowego rządu grekiego i przekonanie, że dotrzyma on umów zawartych przez Grecję.

Podczas spotkania premierów Grecji i Holandii podkreślono także, iż kontynuowane jest prowokacyjne zachowanie Turcji we wschodniej części Morza Sródziemnego, pomimo ostrego sprzeciwu Unii Europejskiej. W tym kontekście istotne jest znaczenie i wpływ Holandii, ponieważ jest ona największym inwestorem zagranicznym w Turcji.