Według opublikowanych wczoraj danych unijnej służby statystycznej Eurostat, 20,5% PKB odpowiadały wydatki na opiekę społeczną w Grecji w roku 2015, w porównaniu z poziomem 20,1% PKB w strefie euro i 19,2% PKB w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Według danych Eurostatu wydatki na opiekę społeczną w krajach członkowskich UE wahają się od 9,6% PKB w przypadku Irlandii do 25,6% w przypadku Finlandii.

Osiem krajów członkowskich (Finlandia, Francja, Dania, Austria, Włochy, Szwecja, Grecja i Belgia) wydaje na opiekę społeczną ponad 20% PKB, a Irlandia, kraje nadbałtyckie, Rumunia, Cypr, Malta i Czechy wydają na ten cel mniej niż 13% swego PKB.

W roku 2015 najwyższy odsetek wydatków państwowych w zakresie „starzenia się ludności” w Unii Europejskiej zanotowano w Grecji (15,7% PKB), a na następnych miejscach znalazły się Włochy (13,8%), Francja (13,6%), Finlandia (13,4%) i Austria (13,1%).