Wkrótce nastąpi wymiana tablic na przejściach granicznych FYROM, na budynkach ambasad i konsulatów, jak również przy wejściu do siedzib służb publicznych, na których widnieć będzie nowa nazwa tego kraju : Północna Macedonia. Wymiana tablic nastąpi około tygodnia po ratyfikowaniu przez parlament grecki protokołu o przystąpieniu tego kraju do NATO, w ramach jego zobowiązań wynikających z Umowy z Prespes.