Rękopis 05 z Greckiego Instytutu Wenecji, który powstał w średniowieczu i prezentuje życie i dorobek Aleksandra Wielkiego, prezentowany jest publiczności w formie cyfrowej w ramach 84-ych Międzynarodowych Targów w Salonikach. Organizatorami tej wystawy są Grecki Instytut Studiów Bizantyjskich i Postbizantyjskich w Wenecji i ministerstwa spraw zagranicznych i oświaty. Eksponowany na wystawie rękopis posiada 250 miniaturowych obrazków ozdobionych listkami złota a jego tekst prezentuje – w prawie fimowy sposób – życie tego wielkiego macedońskiego władcy. Wspomniana opowieść była bardzo popularna w średniowieczu i została przetłumaczona na 30 języków, przekraczając granice religiii cywilizacji. Stała się ona źródłem inspiracji dla historyków, literatów a nawet reżyserów.
Wystawę zorganizowano pod egidą prezydenta Grecji Prokopisa Pawlopulosa, a po Salonikach zostanie zaprezentowana na całym świecie, m.in. w Nowym Jorku, w Chinach i w Konstantynopolu.