Grčka vlada će sa sigurnošću postiči cilj o prilivu sredstava iz Evropske unije u visini od 1 milijarde evra, istakao je u ponedeljak, u Atini, pomoćnik ministra privrede, Aleksis Haricis, prilikom susreta sa članovima Komisije za regionalni razvoj iz Evropskog parlamenta.

Nakon što je predstavio podatke Nacionalnog strateškog referentnog okvira (ESPA) za 2007. – 2013. godinu i novog ESPA za 2014.- 2020. godinu, Haricis je naglasio da je iskorišćavanje, odnosno realizacija sredstava iz novog okvira veća nego iz prethodnog, te dodao da Grčka prednjači u odnosu na druge države – članice, kod zahteva za plaćanja koja je podnela Evropskoj Komisiji radi dobijanja sredstava.Takođe je podsetio da je Grčka bila prva zemlja – članica koja je podnela zahteve plaćanja za period od 2014. – 2020. godine, kao i to da je jedna od samo šest država koje već imaju odobrene sisteme tretmana i kontrole za sve nove programe.

prevod: Jelena Cvjetković