Zajedničko saopštenje koje je potpisalo u okviru „Foruma Filia“, ukupno 7 zemalja, od kojih su tri u EU (Grčka, Kipar i Francuska) i 4 arapske zemlje (Egipat, Bahrein, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati) u potpunosti zadovoljava grčke ciljeve.
Pre svega, gore navedene zemlje ponavljaju da su u potpunosti posvećene Međunarodnom pravu, dok se posebno navodi Pomorsko pravo. Ovi navodi predstavljaju ostvarivanje napora naše zemlje da se ustanovi u regionu, ali i u svetu stav da, pitanja koja su u vezi određivanja Ekskluzivne ekonomske zone i kontinentalnog platoa treba da se zasnivaju isključivo na Pomorskom pravu.
Takođe, forum se zalaže za teritorijalni suverenitet zemalja, njjihovu nezavisnost, kao i za potrebu uzdržavanja od bilo kog oblika nasilja i odsustva bilo koje pretnje (casus belli) i upotrebe sile.
Takođe se posebno naglašava da se priznaje da Grčka ima značajnu ulogu kao most u širem regionu Masrek, koji pokriva arapske zemlje od Egipta do Persijskog zaliva i na Balkanu i ostalim delovima Evrope.
Razni sektori saradnje obuhvataju ne samo energiju i civilnu zaštitu, već i vrlo osetljive sektore kao što su dijalog između religija i kultura.
I na kraju se naglašava otvoren karakter ove saradnje koja dozvoljava i pristup novih članica na sledećim sastancima koje naravno, ne moraju da budu zemlje članice EU ili arapske zemlje, već zemlje koje imaju isti pristup kad su u pitanju širi izazovi u regionu.