Wspólnota międzynarodowa przyjęła w szczególnie serdeczny sposób ratyfikację przez parlament Grecji Umowy z Prespes. Zaznaczamy, że porozumienie to wejdzie w życie, gdy zostanie zatwierdzony przez parlament protokół dotyczący przyjęcia Północnej Macedonii do NATO, co ma nastąpić w najbliższych dniach.
Unia Europejska, Stany Zjednoczone, ONZ i NATO oraz bardzo wielu zagranicznych przywódców przyjęło z satysfakcją ostatnie wydarzenie w tej sferze i podkreślili, że „w końcu zakończył się spór prowadzony od 28 lat, przynosząc stabilność na Bałkanach”.
Ponadto, przywódcy frakcji Socjaldemokratów, Zielonych i Lewicy w Parlamencie Europejskim. Udo Bulman, Ska Keler i Gabi Zimer – w swym wyspółnym oświadczeniu proponują dla premierów Grecji i Północnej Macedonii – Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaewa – pokojową Nagrodę Nobla za rok 2019. Ponadto podkreślają, że Umowa z Prespes „stanowi prototyp pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych na drodze dialogu i wzajemych ustępstw”.