Istorijska međupartijska kohezija 288 poslanika izglasala je predlog zakona o glasanju Grka u dijaspori, 7 poslanika je glasalo protiv, a jedan poslanik se uzdržao od glasanja.
Novi zakon predviđa da je glas Grka u inostranstvu isto važeći kao i za grčke građane koji žive u Grčkoj.
Prilikom glasanja neophodno je lično prisustvo na punktovima na kojima će biti postavljene glasačke kutije.
Mogu glasati svi Grci koji su zadnjih 35 godina boravili u našoj zemlji najmanje 2 godine i koji su poreski obveznici.
Premijer je izjavio da je reč o itorijskoj pobedi parlamentarizma i primeru političke sloge.
Ovo je istorijska odluka za pitanje koje je bilo nerešeno 44 godine, a koje je bilo određeno ustavom 1975. godine. Odnosi se na Grke u inostranstvu. „Ponosan sam što se ovo dogodilo u trenutku kada je ND na vlasti, dodao je premijer“.
Predsednik SIRIZE Aleksis Cipras tvrdi da je reč o kamenu temeljcu koji će olakšati pitanje Grcima u inostranstvu koji glasaju u mestu svog boravka, što je bilo aktuelno u vreme kada je SIRIZA bila na vlasti.
Predsednik Pokreta za promene, Fofi Genimata je izjavila da i „pored primedbi i naše rezervisanosti, dajemo pozitivan glas jer je ovo prvi korak u pravcu koji želimo“, dok je generalni sekretar KPG Dimitris Kucumbas izjavio da stav ove partije nije oproštaj grehova i odgovornosti ND, SIRIZE i KINAL-a.
Predsednik partije Rešenje za Grčku, Kirjakos Velopulos u svom govoru je precizirao da će u načelu glasati za predlog zakona vlade, ali zadržavajući ozbiljne rezerve u vezi konačnog zakona, optuživši partije levice.