Četvrti ekonomski forum u Delfima započeo je sa radom u četvrtak 28.februara 2019. Na njemu učestvuju predstavnici iz 24 zemlje, 500 govornika iz čitavog sveta sa 95 tematskih celina, 2 500 učesnika i više od 200 akreditovanih novinara.
Međunarodna konferencija koja ove godine nosi naslov „Inclusive Growth“ (Razvoj bez isključenja), održava se u Evropskom kulturnom centru u Delfima i trajaće do 3. marta.
Visoki državni zvaničnici, ministri i delegacije sa svih kontinenata, kao i ličnosti međunarodne reputacije u ekonomskim naukama, akademska zajednica i Društvo građana već su potvrdili svoje učešće na Forumu.
Na dnevnom redu konferencije nalaze se goruća pitanja, kao što su: međunarodne geopolitičke tendencije, poslovni i investicioni odnosi u međunarodnoj poslovnoj sredini, evropska stvarnost uoči evro izbora, kao i perspektive koje se otvaraju za našu zemlju.