Przemawiając z trybuny Międzynarodowych Targów w Salonikach premier Grecji Kiriakos Micotakis zobowiązał się, że kwota wolna od podatku utrzyma się na niezmiennym poziomie 8.636 euro i a pod koniec 2020 roku emerytom zostanie przyznany zasiłek. Do końca kadencji rządu zostaną zniesione stopniowo podatek od specjalizacji i kontrybucja solidarności.
Ponadto Kiriakos Micotakis podkreślił, że na posiedzeniu Eurogrupy w najbliższy piątek minister finansów Christos Stajkuras przedstawi oficjalną prośbę naszego kraju dotyczącą przedterminowego spłacenia części długu wobec MFW. Jednocześnie, nawiązując do celów finansów publicznych w latach 2021 – 2022 premier powtórzył, że w następnym roku rozpoczną się negocjacje z przestawicielami instytucji dotyczące redukcji pierwotnej nadwyżki budżetu poniżej przewidywanej wartości 3,5% PKB.