Danas u 13:30h zaseda Nacionalni savet za spoljnu politiku. Njime će predsedavati šef grčke diplomatije, Nikos Dendias, koji će informisati predstavnike parlamentarnih stranaka o tekućim zbivanjima vezanim za spoljnu politiku i njegovim diplomatskim posetama mnoštvu zemalja, vezano za tursko-libijski memorandum.

prevod: Jelena Cvjetković