Na jednodnevnom simpozijumu koje je održano pod pokroviteljstvom Lekarske komore Atine o razvoju zdravstvenog turizma, učesnici su naglasili da Grčka predstavlja idealnu destinaciju u ovom sektoru, koji poslednjih godina predstavlja dinamičan turistički proizvod.

Što se tiče prednosti naše zemlje, u njih spadaju visoka stručnost grčkih lekara, niske cene, prirodni resursi i naravno jedinstvena klima koja čini da se terapija u stvari sprovodi u sredini u kojoj se provode godišnji odmori.

U okviru održavanja ovog skupa naglašeno je da je neophodno formiranje jedinstvene i zaokružene nacionalne strategije za razvoj ove izuzetno dinamične turističke grane.

U skladu sa iznesenim podacima, Nemci i Amerikanci su prvi na listi posetilaca naše zemlje u svrhu zdravstvenog turizma.
Većina ovih putovanja ima kao glavni motiv dobru telesnu i duhovnu formu (70%), a ostalih 30% odnosi se na putovanja iz zdravstvenih razloga, kao što je terapija odvikavanja od raznih vidova zavisnosti u bolnicama i klinikama.