Prvostepeni sud u Atini je presudio 13 godina zatvora vodećoj grupi Zlatne zore. Kazne su veće od onih koje je predložila Tužilac.
Saopšteno je da su osuđeni na 13-godišnju kaznu zatvora Nikos Mihaloljakos, Ilias Kasidiaris, Ioanis Lagos, Hristos Papas, Ilias Panajotaros, Jorgos Jermenis i Artemis Mateopulu.
Prvostepeni sud je saopštio da je ubica Pavlosa Fisasa, Jorgos Rupakjas osuđen na doživotunu robiju plus 10 godina zatvora.
Nakon saopštenja kazni i ako se ne saopštii uslovnost kazne, osuđeni će biti prebačeni u različite zatvorske ustanove.