Wczoraj zmarł na raka lekarz Theoflios Rozenberg, który był założycielem greckiej sekcji “Lekarzy Swiata”.
Theofilos Rozenberg był profesorem Wydziału Medycyny Uniwersytetu Ateńskiego i był szeferm KEELPNO podczas kadencji SIRIZA. Pracował przez wiele lat w ateńskim szpitalu Laiko.
Był założycielem i wieloletnim prezesem greckiej sekcji “Lekarzy Swiata” i posiadał ogromne doświadczenie, zdobyte podczas misji tej organizacji w krajach Trzeciego Swiata i podczas kryzysów humanitarnych i katastrof.