Rada Ministrów Republiki Północnej Macedonii podczas swego wczorajszego posiedzenia wskazała w sumie na 13 organów i instytucji tego kraju, które muszą przystąpić natychmiast do zmiany tablic umieszczonych na ich siedzibach. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania się do postanowień Umowy z Prespes – podkreślił rzecznik prasowy rządu tego kraju Mile Bosniakowski.
Ponadto, nazwy instytucji zawierające obecnie przymiotnik „macedoński” zostaną zmienione na nazwy zawierające przymiotnik „narodowy”, na przykład Macedońska Agencja Prasowa zmieni swą nazwę na Narodowa Agencja Prasowa.