Kwestię kilku dni stanowi już zmiana konstytucyjnej nazwy Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na „Republika Północnej Macedonii”. W dniu dzisiejszym zostanie przesłana z Aten do Skopje nota dyplomatyczna informująca władze teg kraju, że Grecja zakończyła procedurę dotyczącą ratyfikacji Umowy z Prespes i protokołu przyjęcia Północnej Macedonii do NATO. Przewiduje się m.in. zmianę nazw ulic, budynków publicznych i dokumentów państowych. Jak oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Jorgos Katrugalos, nasi sąsiedzi poinformują następnie ONZ i jego wszystkie kraje członkowskie na temat nowej konstytucyjnej nazwy FYROM.